בסרגל הבוטסטראפ שבעורך הוויזואלי ישנם קודים מעניינים לשימוש
חלק מהקודים דורשים שימוש בסקריפט ייחודי. להלן הרשימה
שימו לב: את הסקריפטים יש לשים באזור של תיבת הקוד הייחודי בדף

tooltip:

pophover:

modal:

accordion:

collapse: