שימוש באפקטים במעבר העכבר
כיצד ניתן להשתמש באפקטים של פורמט תצוגת רשת בקטבלוג בכל תמונה שנרצה

להוראות, יש להיכנס לעריכת של קוד זה

מצפן

צילום תקריב של מצפן. בכדי לצלם צילומי תקריב יש להשתמש בסטנד למצלמה. צילומים אלו ...

codeReplaceElement

רשימת אפקטים

apollo
bubba
chico
duke
goliath
hera
jazz
julia
kira
lexi
lily
marley
milo
ming
oscar
romeo
ruby
sadie
sarah
steve
zoe